Process

Vores arbejde er en proces, hvor vi arbejder os frem til løsningerne i nær relation til kunderne samt deres ønsker og behov. Det er sammen med kunden det interessante projekt bliver skabt.

01 Skitseforslag

Skitseforslaget tager udgangspunkt i de ideer, der opstod på opstartsmødet. Materialet indeholder plantegninger, snit og facadetegninger samt fotorealistiske 3D-modeller. Alt sammen suppleret med relevante beskrivelser, illustrationer og fotoreferencer.

02 Myndighedsprojekt

Myndighedsprojektet udarbejdes på baggrund af skitseforslaget og uddybes med tegninger, som målsættes og beskrives med henblik på indsendelse til den relevante kommune.

03 Projektering

Detail-projektet bliver udarbejdet på baggrund af det godkendte myndighedsprojekt. På tegningerne og i beskrivelser fastlægges byggeriets primære konstruktion, overflader og materialer. Projektet laves i samarbejde med ingeniører og andre specialrådgivere, som leverer et særskilt projektmateriale.